Nama
Surat Permohonan Pembetulan

Contoh Surat Permohonan Pembetulan Pasal 16 UU KUP 

Pengguna
Orang Pribadi, Badan, Bendahara, Kuasa Wajib Pajak
Tanggal Berlaku
Status
Masih berlaku
Jenis Pajak
PPh, PPN
Berkas
Lampiran Ukuran
Surat Permohonan Pembetulan.pdf 107.31 KB